குறிச்சொற்கள் பாழி

குறிச்சொல்: பாழி

இரண்டாயிரத்துக்குப் பின் நாவல்- கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ , கொஞ்ச கால இடைவேlளைக்குப்பின் விமர்சகர் ஜெயமோகனை பார்க்க முடித்தது. இரண்டாயிரத்துக்கு பின் நாவல் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த உரை. உங்களது இவ்வளவு பணிகளுக்கிடையிலும் இவ்வளவு படைப்புகளை உள்வாங்கி அவற்றை இனம் பிரித்து...

பாழி, ஒருகடிதம்

ஜெயமோகன், நலமா? தங்களிடும் துவக்கத்தில் ஒரு வாசிப்புப் பழகுநன் தங்களிடம் ஒரு உதவி அல்லது ஒரு வழிகாட்டுதல் கோரி இந்தக் கடிதம். நான் கடந்த இரு மாதங்களாக கோணங்கியின் 'பாழி' யை வாசிகக முயற்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். இதுவரைக்கும்...