முகப்பு குறிச்சொற்கள் பால்ஹிகன்

குறிச்சொல்: பால்ஹிகன்