முகப்பு குறிச்சொற்கள் பால்வெள்ளம்

குறிச்சொல்: பால்வெள்ளம்