முகப்பு குறிச்சொற்கள் பாலைவனத்தில் நகரும் கற்கள்

குறிச்சொல்: பாலைவனத்தில் நகரும் கற்கள்

என்.ராமதுரை