குறிச்சொற்கள் பாரதி பாஸ்கர்

குறிச்சொல்: பாரதி பாஸ்கர்

அம்பை- ஒரு கதை

https://youtu.be/03hXBPOudLU அன்புள்ள ஜெ பாரதி பாஸ்கர் சொல்லியிருக்கும் அம்பையின் கதை இது. இது மகாபாரதக் கதை அல்ல, வெண்முரசு அளிக்கும் கதை. எல்லா நுண்ணிய தகவல்களும் அப்படியே உள்ளன. அதில் வெண்முரசின் பெயர் சொல்கிறார். ஆனால்...