முகப்பு குறிச்சொற்கள் பாபரி மஸ்ஜித்

குறிச்சொல்: பாபரி மஸ்ஜித்

அழிவு!