முகப்பு குறிச்சொற்கள் பாத்தும்மாவுடைய ஆடும் இளம் பருவத்துத்தோழியும்

குறிச்சொல்: பாத்தும்மாவுடைய ஆடும் இளம் பருவத்துத்தோழியும்