குறிச்சொற்கள் பாதையில் படிந்த அடிகள்’

குறிச்சொல்: பாதையில் படிந்த அடிகள்’