முகப்பு குறிச்சொற்கள் பாதிராவும் பகல் வெளிச்சமும்

குறிச்சொல்: பாதிராவும் பகல் வெளிச்சமும்