குறிச்சொற்கள் பாண்டியன் சதீஷ்குமார்

குறிச்சொல்: பாண்டியன் சதீஷ்குமார்

பின் தொடரும் நிழலின் குரல் -கடிதம்

  விஷ்ணுபுரம் வாசித்து முடித்ததும் அடைந்த உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புகளை கடிதம் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம் என்று எண்ணி இருந்தேன், ஆனால் விஷ்ணுபுரம் வாசகர் விவாதங்களைப் படித்ததும் அங்கு நான் பதிவு செய்ய ஏதும் இல்லை என்ற...