குறிச்சொற்கள் பாட்ரிக் மோடியானோ

குறிச்சொல்: பாட்ரிக் மோடியானோ

நோபல் பரிசு வென்ற பாட்ரிக் மோடியானோ

மோடியானோ ஃப்ரென்ச் எழுத்தாளர். 2014-இல் நோபல் பரிசை வென்றவர். நானும் ஒரு வருஷமாக அவரது புத்தகம் எதையாவது படிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறேன், இப்போதுதான் முடிந்திருக்கிறது.   ஆர்வி அவரது சிலிக்கான் ஷெல்ஃப் தளத்தில்...