குறிச்சொற்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி

குறிச்சொல்: பாட்டாளி மக்கள் கட்சி

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பற்றி…

இளவரசனின் மரணத்தைப் பற்றிப் படித்ததில் இருந்து ஒரு வருத்தமான மன நிலையிலேயே இருந்து வருகிறேன். ஆழ்ந்த தார்மீகத்துடன் எழுதப்பட்ட உங்கள் கட்டுரை மன ஆறுதல் அளிக்கிறது. ஒரு வேளை அந்த இளைஞன் நல்ல...