குறிச்சொற்கள் பாடம்செய்யும் முறை

குறிச்சொல்: பாடம்செய்யும் முறை

மங்கோலியாவின் பவதத்தர்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெமோ அவர்களுக்கு, வணக்கம். இன்று NDTV ஊடகத்தில் வந்த இந்த செய்தியை படித்தேன் .மிகுந்த வியப்பாகவும்,நம்புவதற்கு தயக்கமாகவும் இருக்கிறது.200 வருடங்கள் கடந்த நிலையிலும் அவர் கால மாற்றத்தால் அவ்வளவு பாதிப்படையவில்லை எனவும்,அவர் குறிப்பிட்ட வகை...