முகப்பு குறிச்சொற்கள் ‘பவா என்றொரு கதைசொல்லி’

குறிச்சொல்: ‘பவா என்றொரு கதைசொல்லி’