குறிச்சொற்கள் பழையமுகம் (சிறுகதை)

குறிச்சொல்: பழையமுகம் (சிறுகதை)

இரு கதைகள், கடிதங்கள்

மன்மதன் அன்புள்ள ஜெ நலம். நலமறிய விழைகிறேன். மிக நீண்ட நாட்கள் சென்று உங்களுக்கு எழுத தோன்றியது. நண்பர்களுடனான ஒரு சமூக வலைதள உரையாடலில் உங்கள் மன்மதன் சிறுகதையைப் பற்றி விதந்தோத ஒரு தருணம் கிட்டியது. நண்பர்...

பழையமுகம் (சிறுகதை)

[சிறுகதை] கல்யாணம் உள்ளே வந்து புன்னகைத்து பின்னால் திரும்பி ''வாடி'' என்றான். பூப்போட்ட சிவப்பு சேலையால் முக்காடுபோட்ட ஒரு பெண் உள்ளே வந்தாள். கல்யாணம் ''அண்ணா வேற என்னமாம் வேணுமா?'' என்றான்.