குறிச்சொற்கள் பழையது மோடை[ சிறுகதை] – கோகுலரமணன்

குறிச்சொல்: பழையது மோடை[ சிறுகதை] – கோகுலரமணன்