முகப்பு குறிச்சொற்கள் பள்ளிகொண்ட புரம்

குறிச்சொல்: பள்ளிகொண்ட புரம்