முகப்பு குறிச்சொற்கள் பல்லவர் எனும் தொடக்கம்

குறிச்சொல்: பல்லவர் எனும் தொடக்கம்