குறிச்சொற்கள் பலிதானா

குறிச்சொல்: பலிதானா

அருகர்களின் பாதை 16 – பலிதானா, ஹஸ்தகிரி, தலஜா

நேற்று இரவு கொஞ்சம் பிந்தித்தான் பலிதானா வந்து சேர்ந்தோம். லோதலில் இருந்து பலிதானா வந்த சாலை அற்புதமானது. கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை விரிந்த வயல்வெளி. கோதுமைப்பயிர் மென்மையாக வளர்ந்து காற்றில் அலையடித்தது. நெல்வயல்களின்...