குறிச்சொற்கள் பலா

குறிச்சொல்: பலா

சக்கை

ரப்பர் குமரிமாவட்டத்தை ஆக்ரமித்து மூழ்கடிப்பதற்கு முன்பு மாமரங்களும் பலாமரங்களும் தோட்டங்களில் தங்கள் பாட்டுக்கு வளர்ந்து தழைத்து ஆனியாடி மாசங்களில் காய்த்தன. ஆனியாடி என்பது பஞ்ச மாசம் வேறு. நடவு முடிந்து மேற்கொண்டு என்ன...