குறிச்சொற்கள் பறத்தல்

குறிச்சொல்: பறத்தல்

பறத்தல்

இந்த வருடம் ஓடியவேகத்தை திரும்பிப்பார்த்தால் திகைப்படையச் செய்கிறது. பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி தொடங்கியது இது. வெண்முரசின் அத்தியாயங்களை சில பகுதிகள் முன்னரே எழுதிவைக்கலாமே என முயன்றேன். அது பற்றிக்கொள்ள இரவுபகலாக நீண்ட...