குறிச்சொற்கள் பருவ மழைப் பயணம்

குறிச்சொல்: பருவ மழைப் பயணம்

பச்சைக்கனவு

என் வலக்கையின் மணிக்கட்டு ஓரமாக ஒரு சிவந்தபுள்ளி. அது அரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. இனியதோர் இருப்புணர்த்தல். அதுதான் மழைப்பயணம் முடிந்து வந்த நினைவு. அட்டை கடித்த தடங்கள் சில அரித்து சிவந்து தடித்து புள்ளியாகி...

பருவமழை- கடிதங்கள்

திரு. ஜெயமோகன் அவர்களின் வாசகர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் எழுத்துக்களில் கவரப்பட்டு - தத்துவம், ஆன்மீகம், கீதை, மதம், வரலாறு, புனைவு, பகடி, சங்க இலக்கியம்- அவரைத் தொடர்பவர்கள். எனக்கு அவர்...