குறிச்சொற்கள் பரிசுத்தவான்கள்

குறிச்சொல்: பரிசுத்தவான்கள்

கதைகள் – கடிதங்கள்

காட்சன் அவர்களின் மொழி புரிந்து கொள்ள மூன்றுமுறை படிக்க வேண்டியிருந்தது.  ஜெ-வின் அத்தனை கதைகளையும் படித்திருந்தும் இந்த மொழி இன்னும் கடினமானதாகத்தான் இருந்தது. கதை க்ளைமாக்ஸ் வரை அருமை. ஒரு விஷயம், பல...

பரிசுத்தவான்கள் – ஒரு விவாதம்

Hi Jeyamohan Sir, I am an average reader of your blog. I read almost every one of your posts. I have read and liked almost...