குறிச்சொற்கள் பரஸ்ஸினிக் கடவு முத்தப்பன்

குறிச்சொல்: பரஸ்ஸினிக் கடவு முத்தப்பன்

பரஸ்ஸினிக் கடவு முத்தப்பன்

அன்புள்ள ஜெ, சில மலையாளப் படங்களில் ஜெகதி சொல்வதை நான் "மரச்சீனிக்கடவு முத்தப்பா" என்றே இதுவரை புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். (அதற்காக என்னை மரச்சீனி கிழங்கின் காதலன் என நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்). அது ஏதோ சும்மாவாச்சும்...