குறிச்சொற்கள் பரசி சு நெல்லையப்பர்

குறிச்சொல்: பரசி சு நெல்லையப்பர்

பாரதி வரலாறு…

பாரதியைப்பற்றி தமிழில் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்களில் முக்கியமானவை என்று ஐந்து பட்டியலிடப்படுகின்றன. அவற்றில் முதலிடம் வ.ரா எழுதிய ’மகாகவி பாரதியார்’ என்ற நூல்தான். தமிழில் சிலகாலம் கிடைக்காமல் இருந்த இந்நூல் இன்று மறுபதிப்பில்...