குறிச்சொற்கள் பன்கர் வாடி

குறிச்சொல்: பன்கர் வாடி

பங்கர்வாடி – வெங்கடேஷ் சீனிவாசகம்

அன்பின் ஜெ, நலம்தானே? சென்ற வார இறுதியில் "பன்கர்வாடி" வாசித்தேன். இரண்டாயிரத்தில் மகாராஷ்ட்ரத்தின் உள்ளொடுங்கிய கிராமங்கள் சில மிகப் பரிச்சயம் எனக்கு. ராய்காட் மாவட்டத்தில் பென் தாலுகாவில், பென்னிலிருந்து கோபோலி செல்லும் வழியில், வாசிவளி கிராமத்தின் அருகே ஒரு மலர்ப் பண்ணையில்...

வெங்கடேஷ் மாட்கூல்கரின் ‘பன்கர் வாடி’

    பாரதி ராஜாவின் கிராமத்துப்படங்கள் மூலம் நம் மனதில் பதிந்துவிட்ட ஒரு சித்திரம் உண்டு. மிகவும் பிற்பட்ட ஒரு குக்கிராமத்துக்கு ஆசிரியனாக அல்லது டாக்டராக ஒருவன் வருகிறான். அவனுடைய கண் வழியாக அங்குள்ள தனித்தன்மைகளும்...