முகப்பு குறிச்சொற்கள் பனி மனிதன்

குறிச்சொல்: பனி மனிதன்