முகப்பு குறிச்சொற்கள் பனிமனிதன்

குறிச்சொல்: பனிமனிதன்