குறிச்சொற்கள் பந்தி

குறிச்சொல்: பந்தி

பந்தி ஒரு விவாதம்

இந்தக் கட்டுரை படித்தபோது பெருத்த அவமானமாயிருந்தது. நான் பலமுறை இதில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப்போல நடந்திருக்கிறேன் என நினைத்து வருத்தப்பட்டேன். எத்தனை உண்மை, நெஞ்சிலறையும் உண்மை. ஏதோ ஒரு காசு பெறாத விஷயம்போலத் தோன்றும் ஒரு விஷயம்...

பந்தி

கேயுமாமா என அழைக்கப்படும் கேசவ மாமனை சந்தித்தேன். ஒரு கோயில்பூஜை நடந்துகொண்டிருந்தது. ‘நாட்டு விசேஷம்’ பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ‘மாதவன் மாமா பெண் கல்யாணத்திற்குப் போயிருந்தால் நீங்கள் பரமு மாமனைப் பார்த்திருக்கலாமே’ என்றேன். ‘நான் கல்யாணத்துக்கே போகவில்லை’...