முகப்பு குறிச்சொற்கள் பத்ரி சேஷாத்ரி-ஹரன் பிரசன்னா

குறிச்சொல்: பத்ரி சேஷாத்ரி-ஹரன் பிரசன்னா