குறிச்சொற்கள் பத்மவியூகம் நூல்

குறிச்சொல்: பத்மவியூகம் நூல்

பாரதத்திற்கான பாதை

பத்மவியூகம் வாங்க பத்மவியூகம் மின்னூல் வாங்க 1987 என நினைவு, பி.கே.பாலகிருஷ்ணனை அவர் வழக்கமாக அமரும் உதாரசிரோமணி சாலையில் அமைந்த மதுக்கடையில் சந்தித்தபோது இனி நான் உறங்கலாமா பற்றிய விவாதம் எழுந்தது. அந்நாவல் அளித்த புகழின்...