குறிச்சொற்கள் பத்மநாம சுவாமி கோயில்

குறிச்சொல்: பத்மநாம சுவாமி கோயில்

அனந்த பத்மனாபனின் சொத்தை என்ன செய்வது?

நான் ஜெக்குக் கேட்க நினைத்ததை நண்பர்கள் பலர் கேட்டு அவரே பதிலளித்து விட்டார் சந்தோசம். இதைப் பற்றி ஆலய வரலாறு நன்கறிந்த அ.கா. பெருமாள் ஏதாவது புதுத் தகவல் அறிந்தால் வெளியிட ஜெ மூலம் கோருகிறேன். தமிழகத்தில் கோவில் சொத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தால்...

அனந்தபத்மநாபனின் களஞ்சியம்

அன்பின் ஜெ, பத்மநாம சுவாமி கோயில் புதையலைப் பற்றி இந்நேரம் உங்களுக்குப் பத்துக் கடிதங்களேனும் வந்திருக்க வேண்டுமே. தளத்தில் அதனைப் பற்றி இதுவரை ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை என்பதால் இக்கடிதத்தை எழுதுகிறேன். அந்தச் செய்தியைப் பார்த்த உடனேயே...