முகப்பு குறிச்சொற்கள் பத்தான்

குறிச்சொல்: பத்தான்