குறிச்சொற்கள் பதினெண் கீழ் கணக்கு

குறிச்சொல்: பதினெண் கீழ் கணக்கு

நீதியும், நாட்டார் விவேகமும் – பழமொழி நாநூறும்

ஒன்று  இந்திய சமூகத்தில் நீதி என்ற கருத்தாக்கம் எப்போது உருவாயிற்று என்று சொல்ல முடியுமா? மிகமிக அரசியல் சார்ந்த ஒரு வினாவாக பலதளங்களிலும் விரியக்கூடியது இது. காரணம் நாம் நீதி என்பது நம் முன்னோர்களால் நமக்கு...