குறிச்சொற்கள் பண்படுதல்

குறிச்சொல்: பண்படுதல்

கடிதம்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன், நலமாக இருப்பீர்கள் என்பது உறுதி, எனவே கேட்கத் தேவையில்லை! இடைவிடாத உங்கள் பயணங்களுக்கு இடையில் எப்படி எழுத முடிகிறது, குடும்பப் பொறுப்புகளையும் கவனிக்க முடிகிறது? You rock! Secret of your...

‘பண்படுதல்’ பண்பாட்டு விவாதங்கள்

பண்படும் தருணங்கள்... கல்ச்சர் என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு பண்பாடு என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் எவரெனத்தெரியவில்லை. ரசிகமணி டி.கெ.சிதம்பரநாத முதலியார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். நவீன அர்த்தத்தில் அது பொருந்தாத ஒன்று. ஆகவேதான் ஆயுதப்பண்பாடு வன்முறைப்பண்பாடு என்றெல்லாம்...