குறிச்சொற்கள் பண்டைய கழிவறை முறை

குறிச்சொல்: பண்டைய கழிவறை முறை

பண்டைய கழிவறை முறை

  அன்புள்ள ஜெயமோகன் அண்ணா அவர்களுக்கு வணக்கம், நிர்மாணப் பணிகளில் ஒன்றாக இல்லந்தோறும் தூய்மை கழிவறையின் அவசியம்  குறித்தான பிரச்சாரப் பணியை கிராமப்புறங்களில் மேற்கொள்ள உதவியாக கழிவறை குறித்தான விழிப்புணர்வு பிரச்சார ஆவணப்படம் ஒன்றை தயாரிக்கும்...