குறிச்சொற்கள் படையல் சிறுகதைத்தொகுதி

குறிச்சொல்: படையல் சிறுகதைத்தொகுதி

பழையநிலங்களில் முளைத்தெழல்

(வெளிவரவிருக்கும் படையல் தொகுதிக்கான முன்னுரை) படையல் வாங்க புனைவின் களம் என்பது வெறும் கதைப்பின்னணி மட்டும்தானா? நான் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை என்று கண்டிருக்கிறேன். ஒரு காலகட்டத்தை கதைப்பின்னணியாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது தரவுகள் வழியாக, அக்கலாகட்ட இலக்கியங்கள் மற்றும்...