குறிச்சொற்கள் படைப்புக்குள் ஆசிரியன்

குறிச்சொல்: படைப்புக்குள் ஆசிரியன்

படைப்புக்குள் ஆசிரியன்

அன்புள்ள ஜெ , விஷ்ணுபுரம் வாசிக்கும் போது உங்களைப் பற்றிய எந்தத் தகவலும் தெரியாது, பின்பு உங்களை அறிந்த பின்பு திருவடியின் தந்தையில் உங்கள் தந்தையைக் கண்டேன், உங்களின் நெருக்கமானவர்களை உங்கள் புனைவில் மாற்றி மாற்றிக் கொண்டு வருகிறீர்கள்....