குறிச்சொற்கள் பச்சைத்தண்ணீர்ப்பக்கோடா

குறிச்சொல்: பச்சைத்தண்ணீர்ப்பக்கோடா

பச்சைத்தண்ணீர்ப்பக்கோடா – கடிதங்கள்

    அன்புள்ள ஜெமோ பச்சைத்தண்ணீரை பக்கோடாவாக உண்பவர்களின் பட்டியலில் எங்கள் வா.மணிகண்டனை விட்டுவிட்டதை கண்டிக்கிறேன். அவர் பச்சைத்தண்ணீரை நல்லி எலும்பாகக் கடிப்பதற்கான பல்வல்லமை கொண்டவர் என இங்கே பதிவுசெய்ய விரும்புகிறேன். சக்தி குமாரசாமி *** ஜெ, யுவகிருஷ்ணாவின் கட்டுரை அருமை. நான்...