குறிச்சொற்கள் பசீர்

குறிச்சொல்: பசீர்

பஷீர் காணொளி

பஷீர் விக்கி அன்புள்ள ஜெ வைக்கம் முகமதுபஷீர், தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளையின் பேட்டி, காணொளி எஸ்.ராம லக்‌ஷ்மணன் பஷீரும் தகழியும் நன்றாகவே முதிர்ந்து கனிந்திருக்கிறார்கள். கடைசிக்காலத்து பதிவுகள். அவர்கள் இருவரின் வேறுபட்ட உடல்மொழிகளைப் பார்ப்பது இனிய அனுபவமாக இருக்கிறது. தகழி...