குறிச்சொற்கள் பங்கர் ராய்

குறிச்சொல்: பங்கர் ராய்

ஒத்திசைவுக்கு மறுமொழி

அன்பின் ஜெ.. முதல் புள்ளியில், எனது ஆதங்கத்தைப் புரிந்து கொண்டதற்கு ஒத்திசைவுக்கு நன்றி. எனது வாதத்துக்கு, பங்கர் ராயை முன்னிறுத்தவில்லையெனில், ராஜேந்திர சிங் அவர்களைத்தான் முன்னிறுத்தி இருப்பேன். அவரை இவ்விவாதத்துக்குள் அழைத்து வந்ததற்கு நன்றி. நீர்...

பங்கர் ராய்

திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, எனக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு சுட்டியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்முடைய கல்வி அமைப்பின் குறைபாடுகளைப் பற்றியும், தற்போதைய கல்வி அமைப்புகள் எப்படி முழுதும் வணிகரீதியாக செயல்படுகின்றன என்பதும் உங்கள் வலைப்பக்கங்கள்...

இரு கடிதங்கள்

அன்பின் ஜெ.. இந்த வாரம் இந்தியா இன்று படித்து எவ்வழியே சிரிப்பது என்றே புரியவில்லை. வழக்கம் போல, ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மதிப்பெண்கள். அவுட்லுக் எவ்வழியோ அதற்கு நேர் மாறான வழி இந்தியா டுடே என்றறிவேன்....