குறிச்சொற்கள் பகுத்தறிவும் அறிவியலும்

குறிச்சொல்: பகுத்தறிவும் அறிவியலும்

பகுத்தறிவும் அறிவியலும்

அன்புள்ள ஜெ, தி ஹிந்து கட்டுரை ‘தேவை இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம்’ வாசித்தேன். இரண்டாவது மூட நம்பிக்கை காலத்தைப் பற்றி வழக்கம்போல வரலாற்று பின்னணியில் வைத்து ஒரு கோட்டுச் சித்திரத்தை அளித்துள்ளீர்கள். நானும் அந்தப் பேராசிரியர் போல...