குறிச்சொற்கள் பகடையாட்டம்

குறிச்சொல்: பகடையாட்டம்

பகடையாட்டம் – சௌந்தர்

பகடையாட்டம் வாங்க அன்புள்ள ஜெ சார் . அக்காமார்களும் சற்றே ரசனையுள்ள அம்மைகளும் இருக்கும் நமது வீடுகளில் கோலமிடுதல் என்பது ஒருவகை கொண்டாட்டம். அதில் முக்கிய நிகழ்வே புள்ளிவைத்து போடும் கோலங்கள் தான். ஊடுபுள்ளி நேர்வரிசை...

கதைகளின் சூதாட்டம் : யுவன் சந்திரசேகரின் புதுநாவல் ‘ பகடையாட்டம் ‘

யுவன் சந்திரசேகர் தமிழ் விக்கி இலக்கியப் படைப்புகளை அவற்றின் உருவாக்க முறையை ஒட்டி இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். 1. வாழ்க்கையிலிருந்து அனுபவங்களை நேரடியாகப்பெற்று நேரடியாகவே பதிவுசெய்யும் ஆக்கங்கள். 2. கேட்டறிந்த அல்லது வாசித்த கதைகளில் இருந்து...