குறிச்சொற்கள் ந.முத்துசாமி

குறிச்சொல்: ந.முத்துசாமி

நாடகங்கள்

நண்பர் ஆர்வி அவரது சிலிகான் ஷெல்ஃப் தளத்தில் நாடகங்களைப்பற்றிய ஒரு குறிப்பை எழுதியிருக்கிறார். நாடகங்களைப்பற்றிய அவரது கருத்துக்களுடன் பல நாடகங்களுக்கான காட்சி,வரிவடிவ இணைப்புகளையும் அளித்திருக்கிறார். முக்கியமான தொகுப்பு என்னைப்பொறுத்தவரை தமிழ் மேடையில் நான் பார்த்த...

ந.முத்துசாமிக்கு பத்மஸ்ரீ

தமிழின் நவீனநாடகத்தை உருவாக்கியவர்கள் என இருவரைச் சொல்வது மரபு. ந.முத்துசாமி, செ.ராமானுஜம். முத்துசாமி தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகள் சிலவற்றை எழுதியவர். தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகளின் சிறிய பட்டியலில் கூட அவரது நீர்மை கதை...