முகப்பு குறிச்சொற்கள் நேர்ப்பேச்சு வாணாம் நேக்கு பயமா இருக்கு

குறிச்சொல்: நேர்ப்பேச்சு வாணாம் நேக்கு பயமா இருக்கு