குறிச்சொற்கள் நேரு x பட்டேல்

குறிச்சொல்: நேரு x பட்டேல்

நேரு x பட்டேல் விவாதம்

தமிழ் ஊடகங்களில் நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கும் ஒரு பெரும் விவாதத்தை பலரும் கவனித்திருக்கமாட்டார்கள். பாரதியஜனதா ‘நேருX படேல் என ஒரு இருமையை முன்வைத்தது. பட்டேல் தேசபக்தர், செயல்வீரர் என்றும் நேரு சுயபிம்பத்துக்காக நாட்டைக் கைவிட்டவர் என்றும்...