முகப்பு குறிச்சொற்கள் நேரடி ஒளிபரப்பு

குறிச்சொல்: நேரடி ஒளிபரப்பு