குறிச்சொற்கள் நேதாஜி

குறிச்சொல்: நேதாஜி

சூரியதிசைப் பயணம் – 12

திமாப்பூரில் இருந்து கிளம்பி கோஹிமாவுக்கு மாலை ஏழுமணிக்கு வந்துசேர்ந்தோம். ஆனால் ஏழு மணி என்பது இப்பகுதியில் நள்ளிரவுபோல. குளிர். ஊரும் அடங்கத்தொடங்கிவிட்டிருந்தது. நாங்கள் கோஹிமாவிலிருந்து ஸுக்கு சமவெளிக்குச் செல்லவேண்டியிருந்தது. ஆனால் அதை பயணிகளுக்கு...

காந்தியும் நேதாஜியும்,கடிதங்கள்

என்னுடைய சில ஒரிய நண்பர்களுடன் உங்கள் கட்டுரையைப்பற்றி விவாதித்தேன். முன்னால் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ரபிராய் உங்கள் வாதத்தின் நிலைபாடை பாராட்டினார். டாக்டர் ராம் மனோகர் லோகியா ம்ட்டுமே நேதாஜி விவகாரத்தில் காந்தியை ஆதரித்த...