முகப்பு குறிச்சொற்கள் நெடுந்தூரம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: நெடுந்தூரம் [சிறுகதை]