குறிச்சொற்கள் நூஸ்

குறிச்சொல்: நூஸ்

நூஸ் – கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, நூஸ் படித்தேன். சிறுகதையின் இலக்கணங்களில் ஒன்றாக ஒரு நல்ல சிறுகதை முடியும் இடத்தில் இருந்து துவங்க வேண்டும் என்பீர்கள். அதற்கு மிகச் சிறந்த ஒரு உதாரணமாக இந்த 'நூஸ்' சிறுகதையைச் சொல்லலாம்....